ಸಾಧನೆ / ಸಾಧಕರು

ಸಾಧನೆ  ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಶಶಿಪ್ರಭಾ, ನಫೀಸತ್


ಈ ಸಾಧಕನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು...

ತನ ಸಾಧನೆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ.

ಈತನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. 

ನಿಜವಾದ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಈತ.☝ ಈತನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್‌ 👍ಕೊಡಿ.

.

No comments:

Advertisement