ರಸ ಪ್ರಸಂಗಗಳು!

ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರದ್ದು?

ತಿಳಿಯಲು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.

&&&

 ಅಂಬಿಗನನ್ನು ಏಕೆ ನಂಬಬೇಕು?

ಅಂಬಿಗ ನಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಎಂಬ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪದ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಆದರೆ ಆ ಪದ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಸಪ್ರಸಂಗವೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.

&&&

No comments:

Advertisement