Wednesday, November 26, 2008

ಬೊಕ್ಕ ತಲೆಗೆ 'ವಾರೆಕೋರೆ' ಮದ್ದು ಬಂದೈತ್ರಿ.....!

ಬೊಕ್ಕ ತಲೆಗೆ 'ವಾರೆಕೋರೆ'

ಮದ್ದು ಬಂದೈತ್ರಿ.....! 


ಕೇಳ್ರಪ್ಪೋ ಕೇಳ್ರೀ... ಬೊಕ್ಕ ತಲೆಗೆ ಮದ್ದು ಬಂದೈತ್ರಿ...!. ಅಂತಿಂಥ ಮದ್ದಲ್ಲ. ಬಲು ಘಾಟಿ ಮದ್ದಂತ್ರೀ.. ಬಕ್ರಿ ಮೂತ್ರಾಂತ್ರೀ...! ಈ ಮದ್ದು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ  ದ್ಯಾವೇಗೌಡ್ರ ತಲೀಮ್ಯಗೂ ಕೂದ್ಲ ಬರ್ತೈತಂತ್ರೀ..! 

ಈ ವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲೈತಿ ಅಂತಾ ಹುಡುಕಾಕ ಹತ್ತೀರೇನ್ರೀ... ಇತ್ಲಾಗ ಬರ್ರೀ.. ಈ 'ವಾರೆ ಕೋರೆ' ನೋಡ್ರೀ... ಇದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಯಾ ಬರೆದಾರ್ರೀಯಪ್ಪಾ....!

ಇನ್ನೂ ಯಾಕ ತಲೆ ಕೆರ್ಕೋತಾ ಇದೀರ್ರೀ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲೇನು?

ಪ್ರಕಾಶಪ್ನೋರು ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆ ತರಾಕ್ಹತ್ತಾರ್ರೀ...! ಅದ್ರಾಗೆ ಬಾಳ ಬಾಳ ವಿಷ್ಯಾ  ಬರೆದಾರ್ರೀ..

ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಾಂದ್ರ ನೇರ ಡಬ್ಲೂಡಡ್ಲೂಡಬ್ಲೂ.ವಾರೆಕೋರೆ.ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಪಾಟ್.ಕಾಮ್  (www.vaarekore.blogspot.com) ಗೆ ನುಗ್ರೀ.. ನಿಮ್ಗೇ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತ್ರೀ..! ಅದ್ರಾಗೆ 'ವಾರೆ ಕೋರೆ' ಪ್ರಯೋಗ ಸಂಚಿಕೆ ಅದೇ ರೀ..!

'ವಾರೆ ಕೋರೆ' ಬಿಡಬ್ಯಾಡ್ರಿ... ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಕೋರ್ರೀ.. ಖರೇ.. ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾಗ್ತೀರಿ..ನೋಡ್ರೀ... ಆಮ್ಯಾಲೂ ನಗು ಬರ್ಲಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ... ನನ್ನಾಣೆ ಕಣ್ರೀ..! 

ಇಲ್ನೋಡ್ರಿ.. ಒಂದೆರಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲು ಪುಟ ಐತ್ರೀ.. ಇದ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶಪ್ನೋರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ರೀ..

ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಕಾಶಪ್ನೋರೇ...! 'ವಾರೆ ಕೋರೆ' ಭಾಳಾ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತದ್ರೀಯಪ್ಪಾ..! ನಿಮ್ ಸಾಹ್ಸ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲೀ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಹಾರೈಸ್ತೀನ್ರಿ..

No comments:

Advertisement