Friday, November 28, 2008

ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್...! Lankesh in Fish Market..!

ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್...!

ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ 29 ನವೆಂಬರ್ 2008ರ ಶನಿವಾರ 'ಲಂಕೇಶ್' ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ ಕಿ.ರಂ. ನಾಗರಾಜ್. ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ 

No comments:

Advertisement