My Blog List

Monday, June 15, 2020

ಇದು 'ಪ್ರಕಾಶವಾಣಿ' ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್..?

ಇದು ಪ್ರಕಾಶವಾಣಿ

ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್..?

ಪ್ರಕಾಶವಾಣಿ’ ಈ ಬಾರಿ ‘ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್’ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ' ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ' ಅನುಭವ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದಲೇ 'ಪ್ರಕಾಶವಾಣಿ-11  ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೆಚ್ ಆರ್ ಡಿ,  ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.🙏 

ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ‘ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಗೆಳೆಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರ/ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ.

https://youtu.be/GEU57dEeW-o

No comments:

Advertisement