Thursday, June 11, 2020

ಪ್ರಕಾಶವಾಣಿ ಪುರಾಣ ಕತೆ!

ಪ್ರಕಾಶವಾಣಿ

ಪುರಾಣ ಕತೆ!

ಪ್ರಕಾಶವಾಣಿ ದಿಢೀರನೆ 'ವರ್ತಮಾನ'ದಿಂದ 'ಭೂತ'ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ…

ಹೌದು..  ಮತ್ತೆ ಇವನದ್ದು ಎಂಥಾ ಪುರಾಣ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ವಾರ ಪುರಾಣ ಕತೆ  ಹೇಳುವುದಕ್ಕೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್  ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿ, ಇತರರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂಥವರಾಗಿ-


1 comment:

dr.shankara said...

Marichandra purana had a great beginning, an interesting and intriguing middle but a pathetic end! Please see how you can come up with a better ending.

Advertisement